Oct 24, 2021 Last Updated 1:33 PM, Oct 22, 2021

folder00 Обрасци и формулари

У овом одељку можете преузети обрасце и формуларе ОУ Србобран, у електронском формату. Документи су у .pdf и .doc/docx формату. PDF формуларе можете попунити електронски, помоћу Acrobat Reader-а, и тако попуњене их одштампати.

folder ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
folder ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ, УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
folder ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
folder ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
folder ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ, ОБРАСЦИ И ФОРМУЛАРИ

Службени лист