May 15, 2021 Last Updated 6:54 PM, May 14, 2021

Конкурси и Јавни позиви

pdf Друга измена годишњег плана јавних конкурса општине Србобран за 2021. годину
pdf Јавни конкурс - Постављење начелника Општинске управе Србобран
pdf Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области спорта у 2021. години
pdf Измена годишњег плана јавних конкурса општине Србобран за 2021. годину
pdf Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Србобран у 2021.
pdf Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту планираних капиталних издатака у Одлуци о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2021. годину, са пројекцијама на 2022. и 2023.годину
документ Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за викенд зону у К.О. Надаљ I
pdf Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години
pdf Трећа измена Плана јавних конкурса општине Србобран за 2020. годину
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о нацрту планираних капиталних издатакаиз Одлуке о буџету општине Србобран за 2021. годину, са пројекцијама на 2020. и 2023. годину
archive Конкурс за доделу стипендија за студенте са територије општине Србобран за школску 2020/2021. годину
archive Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2020. годину
archive Измена и допуна Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.године
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту планираних капиталних издатака у Одлуци о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2020. години
pdf Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника на неодређено време
pdf Јавни позив за подношење предлога за доделу Октобарске награде
pdf Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радном места службеника и намештеника на неодређено време
документ Друга измена Годишњег плана јавних конкурса oпштине Србобран за 2020. годину
archive Конкурс за доделу РСК стипендија за школску 2020/2021. годину
archive Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2021. годину
archive Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2021. годину
pdf Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених питања избеглица, кроз набавку гражњвинскоог материјала за адаптацију стамбеног објекта
archive Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области спорта у 2020. години
archive Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене застите и осталих удрузења у 2020. години
archive Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години
archive Јавни позив за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години
archive Јавни позив за реализацију програма стручна пракса Општина Србобран у 2020. години
документ Обавештење / Јавни позив сеоске куће
pdf Измена годишњег плана јавних конкурса
archive Конкурс за доделу средстава удружењима у области спорта
archive Конкурс за доделу средстава удружењима из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења
archive Јавни позив за откуп сеоских домаћинстава
pdf Јавни позив за откуп сеоских кућа
pdf Годишњи план јавних конкурса општине Србобран за 2020. годину
pdf Листа предлога за доделу средстава буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години - IV квартал
документ Обавештење о Јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 15 сеоских кућа
archive Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2020. години
pdf Јавни конкурс за попуњавање положаја - Постављење начелника Општинске управе Србобран
pdf Конкурс за избор директора Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Србобран
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о боравишној такси
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама
pdf Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту планираних капиталних издатака из буџета за 2020.годину општине Србобран
archive Јавни позив/Конкурс за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години - IV квартал
archive Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 2019. години - IV kвартал
pdf Јавни позив за учешће у јавној расправи Статут општине о Нацрту одлуке о изменама и допунама Статута општине Србобран
документ Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе и уметности за IV квартал 2019. године
archive Конкурс за доделу стипендија за студенте са територије општине Србобран за школску 2019/2020 годину
pdf Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе и уметности за III квартал 2019. године
pdf Јавни позиви за подношење предлога за доделу Октобарске награде општине Србобран, почасног грађанина и захвалнице

Службени лист