Српски  Magyar 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН
21480 Србобран
Дожа Ђерђа 2
021/730-133 

Насељено место Србобран има једну месну заједницу са седиштем у Србобрану, у ул. Дожа Ђерђа бр.2, коју је као и остале месне заједнице на својој територији, основала Скупштина општине  Србобран својом Одлуком, на основу одредаба Закона о локалној самоуправи.
Месна заједница „Србобран“ има својство правног лица иако није територијална јединица, већ представља интересну заједницу у оквиру које се решавају специфични проблеми грађана,  задовољавају њихове опште, заједничке и свакодневне потребе,  или се усмеравају ка општини како би они били решени.  

Органи одлучивања и управљања у месној заједници „Србобран“ су:

Савет месне заједнице, има 11 чланова које бирају пунолетни грађани који имају пребивалиште на подручју месне заједнице тајним гласањем. Последњи избори су одржани 11. децембра 2022. године и изабрани су чланови Савета који су касније из својих редова изабрали председника и потпредседника Савета у следећем саставу:
 
 • председник Савета: СЛАВОЉУБ ТЕШАНОВИЋ
 • заменик председника ВЕСНА РАНКОВ


чланови Савета:

 • ЂОРЂЕ ДЕБЕЉАЧКИ
 • СРЂАН МИКОВИЋ
 • ЕРИКА КУСЛИ
 • БОЈИН БЕЛИЋ
 • РОБЕРТ САБО
 • ДАНИЕЛ ПИОНТЕК
 • НАТАША СЛЕПЧЕВ
 • ДУШАН ПОШОВИЋ

Секретар Месне заједнице: Даринка Молдованов

 

Својом Одлуком, за потребе рада, Савет месне заједнице оснива следеће комисије:

комисија за комунално уређење места, заштиту животне средине, самодопринос и сарадњу са НИС-ом од 7 чланова, у следећем саставу: Јоцић Владимир (председник комисије), Ранков Оливера, Бранков Нестор-Чика, Медић Маринко-Геза, Туцаков Синиша, Славуљ Мирко и Ходоницки Гордана

План и програм рада комисије:

 • Иницирање по приоритетима, активности на уређењу месне заједнице ( путева, улица, тротоара, канализације, јавне расвете, приобаља водотокова у насељу, зелених површина, санацији дивљих депонија и пошумљавање истих .... )
 • На основу конкретних пројеката конкурисање код приступних фондова посредовањем Скуптине општине (ЕУ,Република,Покрајина, НИС)
 • У перманентним контактима са НИС-ом иницирати динамичнију санацију исплачних базена и довођење земљишта у првобитно стање

Предлаже се организовање састанка са представницима НИС-а на нафтном пољу Турија

- Упутити предлог (иницијативу) ЈКП „Градитељ“ за редовну (обавезну) контролу гасних инсталација, а у склопу тога законску обавезу периодичне валидације мерила у кућним сетовима (петогодишње баждарење). Пројекте уврстити у остале пројекте Скупштине општине за донацију НИС-а.

 • Омогућити увид у пројекат гасне мреже, потрошње гаса и начин обрачуна ренте према месној заједници „Србобран“
 • Активирати постојеће (већина не ради) бунаре пијаће воде у насељу уз логистику нисовог погона „Хидросонда“
 • Ако постоји могућност уредити-санирати тротоар од зграде Ул.Филипа Вишњића до мостића на Криваји
 • Наставити установљену акцију чишћења и уређења зелених површина:
  - На предлог Комисије по расписаном конкурсу, Савет МЗ да изабере најуређеније двориште у МЗ „Србобран“ (по могућству уз награду)

комисија за пољопривреду и организовање манифестације „Србобранска бразда“ од 10 чланова у саставу: Ранков Владимир(председник комисије), Радић Слободан, Опанчарев Милан, Кујунџић Марија, Пајдл Жужана, Ифју Ласло, Мркшић Гордана, Фиштеш Атила, Анојчић Младен и Тот Ендре.

комисија за здравство, социјално-хуманитарне активности и организовање прослава у МЗ „Србобран“ од 10 чланова и то: Тојзан Тибор(председница комисије), Попић Славка, Аларгић Љубица, Чузди Валерија, Телеки Арпад, Марков Снежана, Петровић Бранислава, Билогревић Марина, Благојев Драгана и Срђанов Наташа.

План рада Комисије:

 • - Обављање систематских прегледа код особа са инвалидитетом, шећерном болести, карцинома и особа старијих од 65 година
 • Организовање „Базара здравља“ у сарадњи са удружењем пнзионера
 • Организовање „Трибина“ у вези превентиве здравља за одрасле тако и за младе у основним школама и средњој школи а теме да буду контрацепција, ХИВ, сексуално васпитање, по могућству једном месечно
 • Организовање акција у сарадњи са Црвеним крстом општине Србобран
 • Сарадња са Центром за социјални рад општине Србобран
 • Сарадња са хуманитарним организацијама и удружењима општине Србобран
 • Иницирање код Дома здравља Србобран да ангажује саветника за оболеле од карцинома (који не мора бити прихолог него може бити особа која је пребелела рак или неко од његове уже породице),
 • Сарадња са партонажном службом због обилажења и неге непокретних људи (има их пуно у Србобрану)
 • Организовање хуманитарних акција-манифестација за прикупљање помоћи - за Миловац, - за поплављена подручја,
 • Сарадња са осталим месним заједницама са територије општине Србобран, као и са свим Комисијама месне заједнице Србобран
 • Организовање Свечане седнице месне заједнице „Србобран“ (за крај године)

комисија за спорт броји 7 чланова и то су:Филиповић Никола (председник комисије), Срданов Душан, Пап Алберт, Бенко Золтан, Ранков Весна, Пољак Игор и Поповић Милош

План рада комисије:

 • Уређење постојећих запуштених игралишта за децу
 • Разматрање и утврђивање локација за уређење нових игралишта за децу (где нема по квартовима)
 • Проналажење спонзора и организација изградње теретане на отвореном (предлог две локације) – код канала испред „Роде“ или код поште иза постављених трафика
 • Организовање такмичења деце школског узраста – турнир мали фудбал (основне школе наше месне заједнице)
 • Едукација младих у основним школама о потреби и значају спорта два пута у току године
 • Пратити конкурсе покрајинског и републичког секретаријата за спорт и учествовати са пројектима
 • Организација аеробика на отвореном за све грађане месне заједнице


комисија за притужбе и жалбе грађана – Мировно веће од 3 члана и 3 заменика:

 • Фулајтар Силви –председник
 • Ђукић Маја – заменик председника
 • Гал Терезија – члан
 • Ђурић Милка – члан.
 • Ивановић Предраг – заменик члана
 • Милошевић Бојана– заменик члана

Месна заједница има Секретара кога именује Савет МЗ на 4 године,Молдованов Даринка, и службу од 2,5 радник за обављање административних и техничких послова.

Општина својом одлуком о месним заједницама утврђује које надлежности се остварују на нивоу месне заједнице, односно које послове ће вршити месна заједница, а чланови Савета месне заједнице процењују и успостављају приоритете за финансирање комуналних потреба становника насељеног места које утврђује обиласком улица и комуницирањем са грађанима који долазе у месну заједницу. Председник Савета месне заједнице остварује контакте са представницима локалне самоуправе, комуналног предузећа и установа, које обављају послове од значаја за месну заједницу и њене становнике.

 Организатор је сада већ традиционалне манифестације „Србобранска бразда“, такмичења у орању стрништа са лаким и тешким тракторима. Ова манифестација већ је прерасла оквире србобранске општине и постало такмичење орача Војводине, а њен циљ је пропагирање и унапређење пољопривредне производње и пољопривредне менахизације. За најбоље учеснике по категоријама обезбеђују се новчане и робне награде за освојено I, II и III место, као и за најмлађег и најстаријег учесника и за најопремљенији агрегат, а све то уз помоћ локалне самоуправе и бројних спонзора и донатора.

 Неколико деценија уназад основни извор прихода месне заједнице био је самодопринос. Последњи је истекао 28.02.2005. године

 Месна заједница спроводи од самог почетка жељу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да пољопривреду учини конкурентном и равноправном светским пољопривредама и да произвођача постави равноправни положај са осталим пољопривредним произвођачима у свету регистрацијом пољопривредних газдинстава на својој територији. Служба месне заједнице је сервис у служби пољопривредних произвођача за спровођење регистрације и обнове газдинстава, захтева за рефакцију акцизе и регреса за набављено дизел гориво, минерално ђубриво, и осталих могућности за коришћење средстава које омогућавају уредбе Владе.