Српски  Magyar 

ЦРМ информациони систем

Систем омогућава преглед одговора свих служби које се баве решавањем предмета, затим умрежавање свих докумената једног клијента и аутоматско креирање предмета, као и многе друге опције које поједностављују рад са клијентима кроз креирање јасних процедура за пријаву и решавање проблема грађана.

Услугу у општини Србобран пружају два службеника у шалтер сали, доступни на број телефона 021.221.5510 од 9 до 13 часова радним данима. Услуга је доступна и на e-mail адреси [email protected]