Српски  Magyar 
  • 21215 ТУРИЈА
  • Светог Саве 30
  • 021/737-016

 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТУРИЈА

Савет месне заједнице, има 7 чланова  а на последњим изборима  одржаним 11. децембра 2022. године изабрани су чланови Савета који су  из својих редова изабрали председника и заменика председника  Савета у следећем саставу:

  • председник Савета: СЛОБОДАН ЈОЦИЋ - ШИЦА
  • заменик председника Савета: ЈАСМИНА СТАНКОВ


Чланови Савета:

  • ЉИЉАНА КОВАЧИЋ
  • ЂОРЂЕ ВУЈАКОВИЋ
  • МИРЈАНА ШОБОТ ПАВКОВ
  • МИРЈАНА ВУЈИЋ
  • ОГЊЕН ПОПИЋ

Секретар Месне заједнице: Мирослав Радосављев