Српски  Magyar 

folder ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ, ОБРАСЦИ И ФОРМУЛАРИ

pdf Образац број 1 - Образац захтева за остваривање права по Одлуци о праву на накнаду трошкова припреме и лечења у поступку вантелесне оплодње
pdf Образац за пријаву штете
документ Захтев за издавање дозволе за кретање током полицијског часа лицима која пружају услугу помоћ у кући, персонални асистент и родитељима који коначном судском пресудом регулишу виђење детета
документ ОБРАСЦИ - Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката у области туризма у 2018.
pdf Обрасци уз ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години
документ Обрасци за пријаву на Јавни конкурс за додатно финансирање и суфинансирање пројеката из области културе и уметности за први квартал 2017.
документ Обрасци за пријаву на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе и уметности за први квартал 2017.
pdf Сви обрасци - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
документ Пријавни формулар и остали обрасци - ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе и уметности за четврти квартал 2016.
pdf ЈАВНИ ПОЗИВ (измена и допуна) за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2017. годину
pdf ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији општине Србобран за 2017. годину
pdf ЗАХТЕВ за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији општине Србобран за 2017. годину
pdf Изјава за узимање података ЗУП
pdf Изјава - правно лице (закуп пољопривредног земљишта на територији општине Србобран)
pdf Изјава - физичко лице (закуп пољопривредног земљишта на територији општине Србобран)

Службени лист