Српски  Magyar 
Општина Србобран се налази у Војводини и заузима средишњи део Бачке на површини од 284 км2. Општину чине три насеља: Србобран, Турија и Надаљ. Насеље Србобран лежи на 45° и 35´ северне географске ширине и 19° и 47´ источне географске дужине.

Већи део насеља лежи на левој, а мањи на десној обали Великог Бачког Канала. Са севера и истока Србобран је опасан меандром речице Криваје, која се код Турије улива у велики Бачки канал.
Географски положај Србобрана је веома повољан. Воденим путем тј. Великим Бачким каналом, Србобран је преко Дунава и Тисе повезан са светским воденим путевима. Важна су и два сувоземна пута, који се укрштају у самом центру Србобрана.
Меридијанског правца је међународни пут који повезује средњу и јужну Европу. Упоредничког правца је пут Сомбор - Бечеј, који повезује Подунавље и Потисје.

Најстарији писани податак о насељу је из 1338., под називом Сентомаш (Свети Тома).

По попису становништва из 2011. године општина Србобран има 16,317 становника, српске националности (65.63%),  мађарске националности (20.76 %) и остали (13.61%).

Природне услове у општини Србобран чине плодно земљиште више лесне заравни и ниже лесне терасе, умерена континентална клима и обиље вода. Ови услови представљају изузетно повољне географске одлике, како за људске активности, тако и за њихово станиште.
  Највеће природно богатство општине Србобран је изузетно квалитетно пољопривредно земљиште. То земљиште по педолошком саставу чине церноземи и ливадске црнице на лесној подлози.
  Од подземних вода, највећи значај имају термалне воде са повољном температуром, али се оне за сада недовољно користе. Површинске воде се углавном користе за наводњавање пољопривредног земљишта, а Велики бачки канал и за саобраћај. У површинске воде се убрајају: речица Криваја, Велики Бачки канал (у саставу хидро система Дунав-Тиса-Дунав) и баре међу којима је најпознатија Бељанска.

  Територија општине Србобран је сиромашна минералним сировинама. Пронађене су извесне количине нафте и знатније количине гаса који се експлоатише. Од неметалних сировина, традиционално се користи цигларска глина.
 
 
Основни подаци о општини и привреди општине од значаја за инвеститоре

Општина Србобран је подједнако  удаљена од три државне границе (цца 75 км) са Румунијом, Мађарском и Хрватском
Смештена је између три значајна привредна центра Бачке: Врбаса, Бечеја и Новог Сада
Спојена је саобраћајницама, магистралним и регионалним путевима који омогућавају добру комуникацију са наведеним центрима и шире.
Аутопут Е-75 м магистрални путеви М-3, М-22, регионални путеви П-129, П-120
Постоје услови за водни саобраћај – Канал ДТД

Општину Србобран чине три насељена места – Србобран, Турија и Надаљ где је насељено место Србобран друштвено политички, културни, образовни и здравствени центар општине
Територија обухвата најквалитетније пољопривредно земљиште које се простире на 26.366,6205 ха