Mar 19, 2019 Last Updated 11:44 AM, Mar 18, 2019
Општина Србобран се налази у Војводини (Србија), и заузима средишњи део Бачке на површини од 284 квадратна километра. Општину чине 3 насеља: Србобран, Турија и Надаљ. Србобран као град, највеће је и најбројније насеље истоимене општине. Турија и Надаљ су сеоска насеља.
Већим делом град лежи на левој, а мањим на десној обали Великог бачког канала. Са севера и истока опасан је меандром речице Криваје која се нешто источније од Србобрана улива у Велики бачки канал.

Географски положај Србобрана је веома повољан. Сем воденог пута Великим бачким каналом којим је преко Дунава и Тисе повезан са светским воденим путевима, кроз њега пролазе и два веома значајна сувоземна пута која се укрштају у самом центру града. Меридијанског правца је Интернационални пут који повезује југ са севером наше земље, односно средњу и јужну Европу. Упоредничког правца је пут који повезује Подунавље са Потисјем. Исти, упореднички правац, покрај јужне ивице насеља има и железничка пруга Сомбор-Бечеј.
Овако повољан географски положај и близина главног града Војводине Новог Сада, утицала су да се Србобран развије у једно од већих насеља у Војводини.
 
Центар општине је град Србобран. Општина Србобран се састоји од 3 насеља. По подацима из 2002. године у општини је живело 16.268 становника, а природни прираштај је износио -6,9 %. По подацима из 2004. број запослених у општини износи 3.329 људи. У општини се налази 4 основних и 1 средња школа.
Општина Србобран је раскршће путева у пољопривредном подручју с трговином, угоститељством и индустријским погонима. На теренима канала и пољопривредном земљишту развијен је лов и риболов.


•    Срби - 11.963 (67%)
•    Мађари - 3.920 (21,95%)
•    Југословени - 462 (2,58%)
•    Роми - 361 (2,02%)
•    остали

Сва три насељена места у општини имају већинско српско становништво.

 

Службени лист