Српски  Magyar 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Србобран,
Тел: 021/730-177
Директор: Светлана Драгутиновић


Приказ делатности и позиција Центра за социјални рад у оквирима локалне самоуправе

Организована социјална заштита, којом се сматра организована друштвена делатност која има за циљ пружање помоћи грађанима, у општини Србобран развија се од 1963. године, када је основан центар за социјални рад. Статус центра мењао се у неколико наврата, да би од 01.01.2004. године био основан као општински центар и самостално правно лице.
Основна делатност Центра за социјални рад регулисана је Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана Републике Србије, Породичним законом  као и Општинском Одлуком о проширеним правима у области социјалне заштите.
Стручне послове у оквиру поверених послова центра обавља пет стручних радника, два социјална радника, педагог, психолог и правник.Радне активности обављају се у функционалном и пријатно опремљеном простору.
У оквиру исте зграде  одвијају се и активности Клуба за дневни боравак пензионера, Саветовалишта за породицу, а доступан је и опремљен простор за активности деце. Основно стручно опредељење јесте рад на превенцији и заштита маргинализованих група уз пружање подршке за  оснаживањем личних капацитета сваког појединца.
Последњих година значајно смо унапредили хранитељство у нашој општини тако да је капацитет од 16 хранитељских породица попуњен са 32 детета, са тенденцијом даљег развоја. Направили смо и почетне кораке у неговању хранитељства за одрасла инвалидна и остарела лице, а од децембра 2006. године при центру функционише и Нега одраслим инвалидним и остарелим лицима (кроз Јавне радове на шест месеци).
Пред нама је период када у сарадњи са локалном самоуправом треба озбиљније да се позабавимо  планирањем стратегије развоја  социјалне заштите, на локалном нивоу .