Jun 12, 2021 Last Updated 1:34 PM, Jun 11, 2021

Одлуке и решења

pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу - спорт 2021. година
документ Решењe о именовању комисије
pdf Решење о постављењу начелника општинске управе Србобран
pdf Решење о давању овлашћења - Невена Субић
pdf Решење о давању овлашћења - Марија Николић
документ Закључак Штаба за ванредне ситуације
pdf Решење о утврђивању престанка рада на положају начелника ОУ Србобран
pdf Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску годину 2020/2021
pdf Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Србобран, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи
pdf Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2020/2021. годину
archive Обавештење и Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области култура и уметност у 2020. години
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих на конкурсу за суфинансирање-финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години
pdf Обавештење број 06-117/20-IV-01
pdf Потврда: Урбанистички пројекат за изградњу објекта за тов свиња са пратећим објектима и површинама у оквиру пољопривредног газдинства на к.п. 6332/3 К.О. Србобран
pdf Решење о именовању комисије за доделу средстава за суфинансирање/финансирање програма удружења у области културе и уметности у 2020. години
pdf Одлука о усвајању ценовника комуналних услуга ЈКП "Градитељ" Србобран
pdf Одлука о цени топлотне енергије за снадбевање крајњих купаца за грејну сезону 2021/2022 годину
archive Предлог прегледног плана расподеле комасационе масе
pdf Јавни увид предлога пројекта путне и каналске мреже комасационог подручја КО Надаљ II
документ Одлука o измени одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2020. години
документ Oдлука о одобравању средстава за спровођење програма самозапошљавања у 2020. години
документ Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2020. години
документ Одлука о одобравању средстава за спровођење програма стручне праксе у 2020. години
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области спорта у 2020.
pdf Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2020.
pdf Јавни увид нацрта Одлуке о изради Плана детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих по конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области спорта у 2020. години
pdf Листа вредновања и рангирања пријављених програма поднетих по конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења, у 2020.
pdf Решење о именовању комисије за доделу среедстава за финансирање/суфинансирање програма удружења у области спорта у 2020. години
archive Комасација у катастарској општини Надаљ II, Општина Србобран
pdf Одлука о прекиду рокова по расписаном јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма у области социјалне и здравствене заштите у 2020. години
pdf Одлука о прекиду рокова по расписаном јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма у области спорта у 2020. години
документ Коначна ранг листу за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020.
archive Комасација у катастарској општини Надаљ II, Општина Србобран
pdf Решење о исправци решења за доделу средстава у области јавног информисања
archive Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
pdf Предлог о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, са образложењем
pdf Предлог ранг листе за доделу студентских стипендија, на територији општине Србобран, за школску 2019/20.
pdf Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих по јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2020. години
pdf Одлука о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса за 2020. годину
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години IV квартал
pdf Решење о постављењу начелника општинске управе Србобран
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019. години - IV квартал
pdf Одлука на приговор одбојкашког клуба Младост
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за IV квартал 2019. године
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање програма из области културе и уметности који се финансирају из буџета општине Србобран за IV квартал 2019.
pdf Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Србобран
pdf Нацрт Одлуке о боравишној такси
pdf Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама
pdf Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Србобран
pdf Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран, који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019. години
pdf Коначна листа за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2019. години
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за трећи квартал 2019. године
pdf Предлог расподеле средстава црквама и верским заједницама у 2019. години
pdf Решење о припреми Планске документације
pdf Листа предлога за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2019. години
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за III квартал у 2019. години
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2019. години
pdf Захтев за давање сагласности на допуну ценовника комуналних услуга
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2019.
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности - II квартал 2019.
pdf Одлука о измени одлуке о одобравању спровођења јавних радова
pdf Одлука о одобравању спровођења јавних радова од интереса за општину Србобран у 2019. години
pdf Одлука о одобравању средстава за спровођење програма стручне праксе у 2019. години
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за други квартал у 2019. години
pdf Предлог одлуке за доделу средстава у области спорта
pdf Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2019. години
pdf Предлог расподеле средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран- 2019. година
pdf Решење о именовању чланова стручне Комисије за оцену пројеката поднетих по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2019.
pdf Одлука о избору програма/пројекта из области културе и уметности - I квартал 2019.
pdf Предлог расподеле средстава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за I квартал 2019.
pdf Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину
pdf Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
pdf Извештај о раду просветног инспектора за 2018. годину
pdf Извештај о раду комуналног и саобраћајног инспектора за 2018. годину
pdf Коначнa ранг листa за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2018/2019 годину
документ Предлог ранг листе за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2018/2019 годину
pdf Одлука о висини накнаде за заузеће јавне површине у време "Кобасицијада 2019." у Турији
pdf Коначна листа за доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма, из буџета општине Србобран у 2018. години
pdf Одлука о избору пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Србобран, који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2018. години
pdf Предлог расподеле средстава удружењима у области туризма и ловног туризма - 2018. година
pdf Предлог расподеле средстава за финансирање пројеката цркава и верских заједница, из буџета општине Србобран, у 2018. години
pdf Одлука о додели средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења социјалне и здравствене заштите - III и IV квартал 2018.
pdf Одлука о избору посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета у IV квартал 2018.
pdf Одлука о избору програма из области културе и уметности - IV квартал 2018.
pdf Листа предлога за доделу средстава из буџета општине Србобран за реализацију пројеката удружења из области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења - III и IV квартал
pdf Предлог посебних програма у области спорта који ће се финансирати из буџета општине Србобран у 2018. години - IV квартал
pdf Предлог расподеле средстава за финансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за IV квартал 2018.
pdf Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kv „Србобран 2“ у Србобрану, са расплетом 20 kv водова
pdf Одлука о изменама и допунама ценовника комуналних услуга
pdf Одлука о избору програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за трећи кварал 2018. године
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Србобран за трећи квартал 2018. године
pdf Одлука о додели бесповратних средстава из буџета општине Србобран у 2018. години, са ранг листом подносиоца и одобрених средстава
pdf Одлукa о додели средстава за културу II квартал 2018. године
pdf Предлог расподеле средстава по спроведеном конкурску за финансирање/суфинансирање програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Србобран за други квартал 2018.године
pdf Одлука о измени одлуке о хватању и поступању са псима и мачкама луталицама и сакупљању и поступању са животињским лешевима
pdf Одлука о избору сарадника (пописивача) на терену који ће бити ангажовани у вези спровођења Пројекта "Реформа пореза на имовину"
pdf Одлука о додели бесповратних средстава из буџета Општине Србобан-инвестиције у прераду на пољопривредним газдинствима