Mar 19, 2019 Last Updated 11:44 AM, Mar 18, 2019

АДРЕСА : Хајдук Вељка бб,
21480 СРБОБРАН
ТЕЛЕФОН/факс : 021/730-040
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Директор: Јулкица Поповић
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Школа је основана 1951. године, а наставља традицију прве школе у Србобрану која је основана 1903. године. У том периоду школа је радила у више објеката који нису испуњавали физичке, хигијенске и савремене педагошке услове, те је 1987. године на обали Великог бачког канала започета изградња нове школе. Новоизграђени савремени школски објекат са довољним бројем учионица, кабинета и пратећих просторија предат је на употребу 1992.године.
 Основна школа „Вук Караџић“ је највећа у општини Србобран. У овој школској години уписан је 581 ученик од првог до осмог разреда, од тога 543 ученика су у редовним одељењима и 38 ученика са посебним потребама, разврстаних у специјална одељења. Број ученика није коначан, јер у школи  има 11 одељења млађих разреда и 13 старијих, што је укупно 24.  Ученици специјалних одељења су распоређени у  2 одељења млађих разреда и 4 одељења старијих разреда. Једно одељење млађих разреда је комбиновано. Укупан број одељења у школи је 30.
У школи ради 13 учитеља, 30 наставника, 3 административна радника, 3 стручна сарадника и 11 помоћних радника.
Школа се налази у насељеном месту Србобран, административном центру општине. Србобран је смештен на обали Великог бачког канала, на магистралном путу Нови Сад - Суботица и путу  Сомбор-Бечеј, тако да има добру саобраћајну комуникацију са већим бројем градова Војводине.
Организације из области друштвене делатности су : ОШ „ Ј.Ј.Змај“, Гимназија „Светозар Милетић“, предшколска установа „Радост“, Дом културе са библиотеком и галеријом, Радио Србобран, Дом спортова, Дом здравља, а у оквиру општине су и ОШ „Петар Драпшин“ из Турије и ОШ „Жарко Зрењанин – Уча“ из Надаља.
Са наведеним привредним и друштвеним организацијама постоји веома добра сарадња. Занимање већег броја становништва је пољопривреда тако да већина ученика потиче из таквих породица.


МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
 У школској 2006/2007. години школа ће реализовати образовно-васпитни рад у модерној згради која ученицима и наставницима пружа адекватне услове за рад. Настава ће се реализовати за ученике од првог до осмог разреда у редовним и специјалним одељењима школе.

  Школска зграда располаже следећим простором :
-Редовне учионице са припремним просторијама  ( 7 )
-Учионице за специјална одељења ( 4 )
-Учионице за продужени боравак ( 1 )
-Кабинети са припремним просторијама ( 14 )
-Радионица за наставу техничког васпитања ( 1 )
-Библиотека са читаоницом ( 1 )
-Зборница ( 1 )
-Просторије за управу школе, стручну службу и административне раднике  (5)
-Кухиња са пратећим простором   ( 1)
-Трпезарија ( 1 )
-Портирница ( 1 )
-Магацински простор ( 2)
-Простор за потребе наставе физичког васпитања – свлачионице ( 1 )
-Санитарни чворови ( 12 )
    За потребе наставе физичког васпитања користиће се спортска хала, отворени терени у склопу суседне гимназије, као и отворени терени у дворишту школе.
 Школа је прикључена на систем централног грејања, а највећи број учионица, кабинета и осталих просторија је климатизовано.Опремљеност школским намештајем је у скаду са нормативом, док је опремљеност  наставним средствима  још увек недовољна.
Учионице су опремљене намештајем који ергономски одговара узрасту ученика. Ученицима ће на располагању такође бити библиотека школе са читаоницом.

 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
 Настава  у школи се реализује у две смене. У првој смени су стално ученици од петог до осмог разреда редовних одељења и ученици од петог до осмог разреда специјалних одељења.
У другој смени  су ученици од првог до четвртог разреда специјалних одељења. Ученици од првог до четвртог разреда редовне наставе имају недељни ритам смењивања. Настава у првој смени почиње у 8.00 часова, а у другој у 12.30 часова.КАЛЕНДАР  ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
За текућу школску годину планиране су следеће важније активности :
-    Пријем првака
-    Обележавање Дечије недеље
-    Прослава Дана школе
-    Обележавање Дана дечије радости – крај првог полугодишта
-    Прослава школске славе – Светог Саве
-    Прослава Дана жена  у млађим разредима
-    Разредне приредбе ученика млађих разреда -  II  и  IV разред на крају првог полугодишта, а I и III разреда на крају другог полугодишта.
-    Општинска такмичења према календару Министарства просвете и спорта
-    Свечаност поводом завршетка основне школе – Матурско вече
-    Концерт школског хора
    
 

Службени лист