Српски  Magyar 

Кампања „Детињство, не брак“

Национална коалиција за окончање дечијих бракова покреће кампању “Детињство, не брак” која има за циљ да скрене пажњу јавности и професионалаца на проблем дечјих бракова.

У фебруару 2019. године на иницијативу Координационог тела за родну равноправност и УНИЦЕФ-а основана Национална коалиција за окончање дечјих бракова.

Коалиција представља заједницу појединаца, институција и организација који заједно раде на јачању опција безбедног избора за девојчица, нарочито девојчица ромске националности, да доносе властитите безбедне изборе о животу и будућности, као и на оснаживању жена и мушкараца, родитеља, као и будућих родитеља, да мењају постојећу праксу дечијих бракова.

Дечији и рани бракови представљају грубо кршење права деце, посебно девојчица, занемаривање, одузимање права на детињство, образовање, правилан и потпун развој и слободу избора, а често је присутно и злостављање. Ако се садашњи тренд настави, 150 милиона девојчица у свету ће ступити у брак пре навршене 18. године живота у следећих десет година, угрожавајући свој лични развој и благостање.

Да бисмо пружили истинску подршку и заштиту и тиме активно доприносили окончању дечијих бракова, потребно је да се сви укључимо. Зато Коалицију за окончање дечијих бракова чине представници министарстава, институција, међународних организација и организација из Србије, а Коалицијом копредседавају Координационо тело за родну равноправност и НВО Тернипе.

ШТА ЈЕ ДО САДА УРАЂЕНО?

Национална коалиција за окончање дечијих бракова до сада је одржала шест састанака и одржавала редовну комуникацију и у моментима највећих застоја услед пандемије. Радила је на јачању капацитета својих чланица за заговарање и унапређење нормативног оквира и праксе. Оформљене су две подгрупе које ће своје капацитете усмерити на израду предлога за измене нормативних оквира и јачање сарадње са медијима.

КАКО СЕ МОЖЕТЕ УКЉУЧИТИ?

У нашим даљим напорима да искоренимо дечије бракове неопходна нам је ваша подршка. Свих вас који долазите из државног или невладиног сектора, који сте у непосредном контакту са децом која су у ризику од дечијих бракова или сте у прилици да креирате политике и доносите одлуке које могу да утичу на животе деце, младих и њихових родитеља.

Важно да препознајемо проблем дечијих бракова и са нашим стручним ауторитетом јасно кажемо да су дечији бракови грубо кршење права деце и не могу се оправдати ромском традицијом.

Минималне активности које можемо сви да урадимо су својим заједницама су велик корак ка остварењу заједничког циља – ОКОНЧАЊА ДЕЧИЈИХ БРАКОВА, а предлози конкретних активности које сви можемо да предузмемо су:

  • Нулта толеранција на дечије бракове;
  • Поштовање нормативних оквира;
  • Оснаживање професионалаца (едукација и унапређење знања и професионалних ставова - сензибилизација, рад са предрасудама);
  • Унапређење међусекторске сарадње: укључивање свих актера (установе, институције, организације цивилног друштва), координација на националном (национална коалиција) и локалном нивоу (сви актери на локалном нивоу) и на нивоу појединачног случаја;
  • Оснаживање осетљивих група, посебно девојчица, али и дечака и родитеља (креирање програма превенције и подршке, информисање, и упућивање на програме подршке).

Национална Коалиција за окончање дечијих бракова вас позива да узмете активно учешће у нашем раду и активностима и тиме допринесете остварењу заједничког циља – сузбијању штетне праксе и стварању друштва у којем ће сви дечаци и девојчице имати једнаке услове да одрастају, школују се и развијају у складу са својим потребама и жељама.

Свој рад коалиција ће усмерити на скретање пажње како професионалаца тако и шире јавности на проблем дечијих бракова. Бићемо видљиви, присутни и доступни како би заједнички ефективно приступили сузбијању праксе дечијих бракова, јачали међусекторску сарадњу и створили широк фронт заинтересованих страна, који ће деловати унутар постојећих националних стратегија и планова, једнако као и на терену.

Рад Коалиције подржан је кроз заједнички пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III”, који реализују UNDP, UNICEF, UN Women и UNFPA, у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. Пројекат се спроводи уз подршку Владе Шведске.


Национална коалиција за окончање дечјих бракова