Српски  Magyar 

Обавештење о одређивању лица за пријем обавештења бирача у општини Србобран да желе да гласају ван бирачког места на изборима расписаним за 3. април 2022.године

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
Скупштина општине Србобран
Општинска изборна комисија општине Србобран
Број: 013-cл/2022-IV/ОЗ
Дана: 31.03.2022. године
Србобран

На основу члана члана 96. став 1. Закона о избору народних посланика ("Службени гласник РС",број 14/22) Општинска изборна комисија општине Србобран, даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ПРИЈЕМ ОБАВЕШТЕЊА БИРАЧА У ОПШТИНИ СРБОБРАН ДА ЖЕЛЕ ДА ГЛАСАЈУ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 3. АПРИЛ 2022. ГОДИНЕ

За пријем обавештења Општинској изборној комисији општине Србобран до З. априла 2022. године најкасније до 11 часова, о пријави бирача који су се пријавили да желе да гласају ван бирачког места на изборима за избор народних посланика Народне скупштине и председника Републике, раписаних за 3. април 2022.године, одређују се:

  • Татјана Симин,телефон: 062/8154847
  • Данијела Вујачић,телефон: 060/6696045

Ово обавештење објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије и општине Србобран.


ПРЕДСЕДНИК
Јулија Попић, дипл. правник