Српски  Magyar 

Достава података за Локални извор загађивача

Податке за локални регистар загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 1. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Службени гласник Републике Србије” бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016).

Обавеза достављања података за Регистар одређена је чланом 75. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Србије” бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон).

За потребе регистра прикупљају се следећи подаци:

  • општи подаци о изводу загађивања - ОБРАЗАЦ 1
  • подаци о загађујућим материјама које се емитују у ваздух - ОБРАЗАЦ 2
  • подаци о загађујућим материјама које се емитују у воду - ОБРАЗАЦ 3
  • подаци о загађујућим материјама које се емитују у земљиште - ОБРАЗАЦ 4
  • подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - ОБРАЗАЦ 5

ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЗАЦА ВРШИ СЕ СА ЗВAНИЧНЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН, НА АДРЕСИ:
https://urbanizam.srbobran.rs/dokumenti-urb/zahtevi

Потребно је, у складу са Упутством регистра извора загађивања, у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити у року од 15 дана од дана пријема обавештења, и то на следећи начин:

- један комплет образаца у ПАПИРНОЈ форми увезан у јединствен документ, прописно потписан од стране одговорног лица доставити на адресу:

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине
(за Регистар извора загађивања)
Трг слободе бр. 2, 21480 Србобран

-један комплет образаца у електронској форми на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

(контакт телефон за додатне информације: 021/730-020, локал 138: Марија Ћорић)

Напомена: извршење предвиђене законске обавезе биће предмет надзора инспекције заштите животне средине; а према загађивачу који не доставља податке од значаја за вођење Регистра извора загађивања животне средине на прописан начин спроводиће се мере наведене чланом 117. Закона о заштити животне средине.

 

Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине

 

Службени лист