Српски  Magyar 

Обавештење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “ЕКО-ТОК” д.о.о, Београд, Албанске споменице бр. 12 (овлашћен од стране „НИС“ а.д. Нови Сад) поднео Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја пројекта Уклањање постојеће бензинске станице БС „Србобран 2“, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 5876/5 К.О. Србобран, улица 19. Октобра бб, на територији општине Србобран.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у Србобрану, Трг Слободе бр. 4, канцеларија број 1, у трајању од десет дана од дана објављивања овог обавештења, у времену од 10.00 до 14.00 часова. У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу. Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење  за  урбанизам, стамбено-комуналне 
послове и заштиту  животне  средине
Број: 501-11/13-IV-01
Датум: 06. 08. 2013.
21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел: 021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предмет обрадила:
Марија Ћорић
дипл.инж – маст. заш. жив. сред.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН
Драган Шарчев

Службени лист