Српски  Magyar 

Oбавештење корисницима борачко инвалидске заштите

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
Општинска управа
Одељење за јавне службе, управу,
заједничке послове и људске ресурсе
Број: 580-2/2020-IV/02
Дана: 22.10.2020. године
21480 Србобран, Трг Слободе бр.2
Тел: 021/730-020; Факс: 021/731-079
E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

OБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Обавештавају се корисници борачко инвалидске заштите, да у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности (“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2018 и 54/2019) и Одлуком Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима (број 360-01-15/2019-11 од 27.08.2019. године и 401-00-00357/2020-11од 05.03.2020. године), борци, породице палих бораца, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди, под условима утврђеним наведеним прописима, могу понети пријаву за куповину стана под повољнијим условима у Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом Саду, Сремској Митровици и Врању, као и Београду.

Пријава се подноси по расписаном позиву. Позив расписује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и исти се оглашава на сајту министарства www.minrzs.gov.rs и порталу е-управe www.euprava.gov.rs. Општинска управа Србобран ће, након што позив бити расписан, исти благовремено објавити на званичном сајту Општине Србобран www.srbobran.rs, као и на огласној табли Општинске управе Србобран и обрасце за подношење пријаве, учинити доступним корисницима.

Уз ово обавештење, корисницима се ставља на увид текст Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности (“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2018 и 54/2019) и Одлуке Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима (број 360-01-15/2019-11 од 27.08.2019. године, како би се упознали са условима које треба да испуне за остваривање права.

Напомена: у члану 5. став 1. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима речи “10 м2 нето површине по члану породичног домаћинства“ замењене су речима “30 м2 нето површине за носиоца права и 10 м2 за сваког следећег члана његовог породичног домаћинства“ (Одлука о измени Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима бој 401-00-00357/2020-11од 05.03.2020. године).

О питањима везаним за остваривање права, односно услова за подношење пријаве, у складу са важећим прописима, корисници се могу информисати на број телефона 021/730-020, локал 116, у канцеларији број 2 Општинске управе Србобран, на адреси Србобран, Трг слободе бр. 2 или код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. О условима из јавног позива, времену пријаве, начину подношења пријаве и другим питањима везаним за расписан позив, корисници ће инофрмације моћи добити након што Министарство распише јавни позив, о чему ће, на горе поменути начин, корисници бити благовремно обавештени. 

 

Руководилац Одељења
Марија Николић

Службени лист