Српски  Magyar 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење  за  урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту  животне  средине

Број: 501-10/13-IV-01
Датум: 12.07.2013.

21480 СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел: 021/730-020
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “ГГЕ” д.о.о, Београд, Таковска бр. 23 – 25. поднео је Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја пројекта изградње когенеративног постројења „СОС Турија Север“, пасивне снаге 995кW, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 11288/1 К.О. Србобран, ванграђевински реон, на територији општине Србобран.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у Србобрану, Трг Слободе бр. 4, канцеларија број 1.  у трајању од десет дана од дана објављивања овог обавештења, у времену од 10,00 до 14,00 часова.

У року од 10  дана од дана објављивања овог обавештења заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног  пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени  пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

Предмет обрадила:
Марија Ћорић
дипл.инж – маст. заш. жив. сред.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
Драган Шарчев

Службени лист