Српски  Magyar 

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Туринка” д.о.о, Турија, ул. Николе Тесле бр. 10 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта силоса, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 2642/5 у К.О. Турија, на територији општине Србобран.

ПРЕДМЕТ: Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у Србобрану, Трг Слободе бр. 2.  у трајању од десет дана од дана објављивања овог обавештења, у времену од 10,00 до 14,00 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу. Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа Србобран
Одељење  за  урбанизам, стамбено-комуналне 
послове и заштиту  животне  средине

Број: 501-2/12-IV-01
Дана: 17.12.2012. год.
21480  СРБОБРАН, Трг Слободе бр. 2
Тел:021/730-020
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН
Драган Шарчев

Службени лист