Српски  Magyar 

Одржана 3. седница Општинског већа

У понедељак је одржана 3. редовна седница Општинског већа којом је председавао Зоран Младеновић, председник општине Србобран. Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, председник и заменик Скупштине општине, начелник Општинске управе, шефови одељења, директор ПУ „Радост“ и директор ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“.

Општинско веће усвојило је Записник са 2. редовне седнице ОВ, информацију Предшколске установе „Радост“ о потребним радовима у склопу инвестиционог и редовног одржавања на објектима установе, информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ у вези са уклањањем ивичњака на критичним местима у улици Змај Јовина у Србобрану, као и извештај ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о стању објекта „Позориштанце“ и паркинг простора испред вртића у улици Јована Поповића у Србобрану. Такође, Општинско веће је усвојило информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ о неизвршеном стручном надзору по одлукама о спровођењу надзора над извршењем одређених радова, информацију ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ у вези са разрезом накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2012. годину, као и захтев ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за давање овлашћења за спровођење поступка јавне набавке за извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у Гимназији „Светозар Милетић“. Општинско веће усвојило је и захтев ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за давање овлашћења за спровођење поступка јавне набавке мале вредности за крпљење ударних рупа и хоризонталне сигнализације на путевима, захтеве за давање на коришћење просторија и парцела, затим информацију Оделења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по питању правно својинског статуса Хотела „Елан“, информацију Оделење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по питању издавања у закуп грађевинског земљишта у индустријској зони без накнаде, као и извештај Одељења за привреду, буџет и финансије по захтева закупца Бодо Атиле из Србобрана. Општинско веће усвојило је Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2012. годину, затим захтев ЈКП „Градитељ“ за одобрење средстава, Уговор о пружању зоохигијеничарских услуга са Јавном агенцијом за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас, захтев Центра за социјални рад општине Србобран за одобрење средстава, захтев Кинолошког друштва „Турија“ за доделу средстава, као и захтев КУД „Турија“ за финансијску помоћ.

У наставку седнице Општинско веће је упознато са закључком Владе Републике Србије којим се предлажу мере за отклањање последица суше у 2012. години, утврдило предлог Одлуке о првим изменама и допунама Статута општине Србобран, предлог за изналажење решења за ангажовање адвокатске канцеларије за посебна утужења, као и информацију о постављању камера за видео надзор саобраћаја у Србобрану. У последњој тачки дневног реда Општинско веће је разматрало текућа питања.

Службени лист