Српски  Magyar 

1. ванредна седница Општинског већа

Дана, 26.07.2012. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 1. ванредна седница Општинског већа. Седницом је председавао Зоран Младеновић  – председник Општине Србобран и Општинског већа.

На дневном реду седнице био је Извештај о глобалној процени штете од суше на пољопривредном земљишту и усевима на територији општине Србобран у 2012. години.

Општинско веће је усвојило Извештај о глобалној процени штете од суше на пољопривредном земљишту и усевима на територији општине Србобран у 2012. години израђеног од стране Комисије за процену штете од елементарних непогода на пољопривредном земљишту и усевима у општини Србобран, у коме је констатовано да је проценат оштећења меркантилног и семенског кукуруза, соје и шећерне репе 60% а сунцокрета 30%, као и да се укупна штета процењује на око 2.786.449.200,00 динара.

Након сагледавања ових показатеља Општинско веће је донело закључак којим се упућује захтев Влади Републике Србије да општини Србобран додели бесповратна средства на основу Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елеметарних непогода, захтев Влади Републике Србије и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да изнађе могућности и механизме за надокнаду штете од суше на пољопривредним газдинствима из општине Србобран.

Општинско веће је упутило Извештај о глобалној процени штете од суше на пољопривредном земљишту и усевима на територији општине Србобран у 2012. години Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у циљу предузимања мера из своје надлежности, као и захтев Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство да у сарадњи са Јавним водопривредним предузећем „Воде Војводине“ и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да размотре овај проблем и предузму конкретне мере на дугорочном решавању наводњавања површина обрадивог пољопривредног земљишта у општини Србобран.

Општинско веће  је окончало рад 1. ванредне седнице у 11,20 часова.