Српски  Magyar 

24. седница СО Србобран

Дана 26. 04. 2012. године, са почетком у 10,00 часова, у Великој сали Скупштине општине Србобран, одржана је 24. седница Скупштине општине Србобран. Седници је присуствовало 27 од укупно 28 одборника. Седницом је председавао председник Скупштине општине Србобран Бергел Ласло. Утврђен је дневни ред од 9 тачака.

 

У оквиру утврђеног дневног реда одборници су најпре усвојили записник са 23. седнице Скупштине општине Србобран, а потом донели Одлуку о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2011. годину. Након тога одборници су донели и Одлуку о допуни Одлуке о усклађивању Просторног плана општине Србобран са Законом о планирању и изградњи, Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу (увођење) далековода 400 kV број 444 у трафостаницу „Србобран“ 400/110/35 kV и расплета 110 kV далековода код трафостанице „Србобран“, Одлуку о изради Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију трафостанице „Србобран“ 220/110/35 kV у трафостаницу 400/110/35 kV и Одлуку о доношењу Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

У наставку седнице Скупштина општине Србобран је донела Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2012. годину и Прве измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2012. годину. На крају одборници су донели закључак о давању сагласности на Извештај о пословању Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2011. годину.

Рад по 24. седници Скупштине општине Србобран окончан у 11,00 часова.