Српски  Magyar 

Одржана 29. седница ОВ

Дана, 16.03.2012. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 29. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин  – председник Општине Србобран и Општинског већа.

Након усвајања записника са 28. седнице, Општинско веће је утврдило Предлоге Одлуке о првом ребалансу буџета општине Србобран за 2012. годину и Одлуке о  ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Србобран за 2012. годину, Предлоге Решења за давање сагласности на Извештај о раду са финансијским пословањем за 2011. годину и Прве измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2012. годину, Извештај о раду ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2011. годину као и Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад општине Србобран.

Општинско веће је донело закључке о прихватању Извештаја о раду за 2011. годину Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, Установе за културу Дом културе Србобран, Народне библиотеке Србобран, Центра за социјални рад општине Србобран,  Савета Месне заједнице Србобран,  Савета Месне заједнице Надаљ, Извештај о финансијском пословању за 2011. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран као и Програме рада за 2012. годину Центра за социјални рад општине Србобран, Месне заједнице Србобран и Месне заједнице Надаљ. Општинско веће је утврдило Предлог Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2012. годину.

Предлоге одлука, програма, решења о давању сагласности и закључака о прихватању извештаја и планова рада, Општинско веће је упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање.

У наставку седнице председник ОВ је информисао присутне о одговору НИС Гаспром њефт и предузимању даљих активности по питању односа између општине Србобран и НИС Гаспром њефт.

Са дневног реда скинути су Извештај о раду за 2011. годину, Програм рада за 2012. годину Савета Месне заједнице Турија, као и Извештај о пословању Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2011. годину јер се нико од њихових представника  није појавио на седници.

Општинско веће  је окончало рад 29. седнице у 11,40 часова