Српски  Magyar 

25. седница Општинског већа

Дана 01. 12. 2011. године, у "Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 25. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин  – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници су присуствовали сви чланови Општинског већа. На дневном реду седнице билo je 18 тачaкa дневног реда.

Након усвајања записника са 24. редовне седнице, Општинско веће је утврдило Предлогe Одлуке о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2011. годину, Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Србобран и Одлуке о измени Одлуке о радном времену угоститељских и других објеката и угоститељско занатских радњи на територији општине Србобран.
Одбијен је Захтев СЗР Пекара „Хит“ Србобран за продужење радног времена.
У наставку седнице Општинско веће је утврдило Предлог Одлуке о доношењу Локалног плана управљања отпадом за општину Србобран као и Предлог Одлуке о доношењу Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас

Општинско веће је донело закључке којима  се прихвата Трећа измена Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2011. годину, Друга измена и допуна Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2011. годину, Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2011. године, Извештај о раду за радну 2010/2011. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, Годишњи план рада за школску 2011/2012. годину Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран, План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2012. годину и План и програм рада за 2012. годину Установе за културу Дом културе Србобран

Дата је сагласност на повећање цена комуналних услуга ЈКП „Градитељ“ Србобран за 5,8% колико је и дозвољено Меморандумом о економској и фискалној политици у 2011. години, с тим што није дата сагласност на повећање цена грејања за грејну сезону 2011/2012, тако да се за ову сезону примењују цене које су важиле за грејну сезону 2010/2011. годину.

Жалбе на решења ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ одбијене су као неосноване, а одбијена је и Молба Телевизије „Мозаик“ Нови Сад за одобравање донације због због недостатка средстава у буџету општине Србобран за 2011. годину.

У оквиру задње тачке дневног реда Општинско веће је закључило да се у 2012. годину у оквиру укупних средстава за ванредне ситуације изврши набавка 3 цистерне за воду за потребе ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ као и једног агрегата за водоснабдевање  за потребе ЈКП „Градитељ“ Србобран
Предлоге одлука, програма, решења о давању сагласности и закључака о прихватању извештаја и планова рада, Општинско веће је упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање.