Српски  Magyar 

22. седница Општинског већа

Дана, 09.06.2011. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 22. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин  – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници су присуствовали седам чланова Општинског већа. На дневном реду седнице билo je 10 тачaкa дневног реда. Након усвајања записника са 21. редовне седнице Општинско веће је утврдило Предлогe Одлуке о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2010. годину, Одлукe о измени и допуни Одлуке о комуналном реду, Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за пречистач отпадних вода за насеље Србобран и Елабората о оправданости давања у дугогодишњи закуп грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони А и Б под условима повољнијим од тржишних.

У наставку седнице Општинско веће је утврдило предлоге Решења о давању сагласности на Друге измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2011. годину, Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2011. годину као и предлог Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације.
Све предлоге,  Општинско веће је  упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање.

Након тога, Општинско веће је упутило предлог Скупштини општине Србобран да донесе Одлуку о учешћу општине Србобран на Конкурсу за избор града домаћина 11. спортске олимпијаде радника Војводине и тиме окончало рад 22. седнице у 11,00 часова.