Српски  Magyar 

Обавештење

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран обавештава да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта мобилне асфалтне базе, на катастарској парцели број 2707/1, К.О. Турија, на територији општине Србобран, од стране носиоца  пројекта “Војводинапут”-“Бачкапут” а.д., ул. Јована Ђорђевића бр. 22., Нови Сад.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине општине Србобран, Трг Слободе бр. 2. у периоду од 08.07. до 27.07.2010. године, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја на животну средину Пројекта мобилне асфалтне базе биће одржана, дана 28.07.2010. године, у времену од 10,00 до 11,00 часова у просторијама Скупштине општине Србобран – Канцеларија бр. 11.

 У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја на животну средину, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА  СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: 501-5/10-IV-01
Дана: 07. 07.2010. године
21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
Тел: 021/730-020 лок. 126., Фах: 021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                           
                                                                                                      НАЧЕЛНИК
                                                                     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
                                                                                         Драган Шарчев