Српски  Magyar 

Обавештење

Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Србобран, на захтев носиоца пројекта “ВОЈВОДИНАПУТ”-“БАЧКАПУТ” А.Д. Нови Сад, Јована Ђорђевића бр. 2., донео је решење, којим је утврђено да је за пројекат АСФАЛТНЕ БАЗЕ, чија реализација се планира на кат. парц. бр. 2707/1 у К.О. Турија, на територији општине Србобран, ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

Истим решењем одређен је садржај студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње асфалтне базе у Турији, на територији општине Србобран и утврђена је обавеза носиоца пројекта да, у року од годину дана од дана коначности решења, поднесе надлежном органу захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Решење је донето на основу увида у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања преко овог органа.
Обавештење се објављује на основу члана 10. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: 501-1 / 09-IV-01
Дана: 14.06.2010. године,
21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
Тел: 021/730-020, Фах: 021/731-079,
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  СРБОБРАН
Драган Шарчев