Српски  Magyar 

Обавештење

Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Србобран обавештава јавност да је носилац пројекта “ВОЈВОДИНАПУТ-БАЧКАПУТ” А.Д., Нови Сад, ул. Јована Ђорђевића бр. 2. поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта АСФАЛТНЕ БАЗЕ, чија реализација се планира на катастарској парцели бр. 2707/1 у К.О. Турија, на територији општине Србобран.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у трајању од десет дана од дана објављивања овог обавештења, у времену од 10,00 до 14,00 часова у просторијама  Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у Србобрану, Трг Слободе бр. 2. 
У року од 10  дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног  пројекта на животну средину овом органу.
Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени  пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
 послове и заштиту животне средине
Број: 501-2 / 10-IV-01
Дана: 26.05.2010. године,
21480 Србобран, Трг Слободе бр. 2.
Тел: 021/730-020, Фах: 021/731-079,
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ  СРБОБРАН
Драган Шарчев