Српски  Magyar 

Одржана 13. седница Општинског већа

Данас, 21.05.2010. године, у „Малој сали“ Скупштине општине Србобран одржана је 13. седница Општинског већа. Седницом је председавао Бранко Гајин  – председник Општине Србобран и Општинског већа, а седници је присуствовало осам чланова Општинског већа. На дневном реду седнице било је 11 тачака дневног реда.

Након усвајања записника са 12. редовне седнице Општинског већа, Општинско веће је утврдило Предлоге Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Србобран за 2009. годину и Одлуке о измени Одлуке о комуналном реду, Предлоге Решења о давању сагласности на Прве измене Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран“ за 2010. годину, Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2010. годину, и исте упутило Скупштини општине Србобран на разматрање и усвајање.
Прихваћена је информација о стању противпожарне заштите у Општинској управи Србобран, а Извештај о извршењу Плана рада и финансијском пословању Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2009. годину, Извештај о раду Савета Месне заједнице Србобран за 2009. годину, као и План и програм рада Савета Месне заједнице Надаљ за 2010. годину су са позитивним мишљењем упућени Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Жалба Ћорић Дине из Србобрана на одлуку Управног одбора Фонда за стипендирање студената је одбијена, као неоснована.

Након текућих питања Општинско веће је овим  окончало рад своје 12. седнице у 11,00 часова