Српски  Magyar 

Позив - 13. седница Општинског већа Општине Србобран

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-108/2016-III
Дана: 14.11.2016. године
21480 Србобран, Трг слободе 2
(: 021/730-020; Факс: 021/730-402
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу («Службени лист Општине Србобран», број: 10/2008), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 2/2009)

С  А  З  И  В  А  М
13. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 16.11.2016. ГОДИНЕ (СРЕДА) СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д:

1.    Записник са 12. седнице Општинског већа
2.    Друге измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран за 2016. годину
3.    Одлука о усклађивању пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран са Законом о јавним предузећима
4.    Статут ЈКП „Градитељ“ Србобран
5.    Акт о давању сагласности на Одлуку о статусној промени припајања ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Општине Србобран“ Србобран ЈКП „Градитељ“ Србобран
6.    Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на Правилник о репрограму дуга корисника услуга ЈКП „Градитељ“ Србобран
7.    Одлука о измени надлежног органа у одређеним одлукама Скупштине Општине Србобран
8.    Одлука о стављању ван снаге Одлуке о преносу права коришћења непокретности без накнаде
9.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад Општине Србобран станова и стамбених зграда у јавној својини Општине Србобран
10.    Одлука о трећем ребалансу буџета Општине Србобран за 2016. годину
11.    Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији Општине Србобран
12.    Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (Полицијска станица Србобран)
13.    Захтев „Бачка пресс&око нас“ за једнократну новчану помоћ
14.    Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине поводом Захтева Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за извођење радова на реконструкцији таванског простора објеката Дома здравља
15.    Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине поводом Захтева Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран за извођење радова на изградњи нове ординације са чекаоницом и санитарним чвором на дечијем одељењу Дома здравља
16.    Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине поводом захтева Клуба за неговање традиција свих народа и народности Војводине из Србобрана за замену улазних врата и постављање доњег дела олука на објекту у јавној својини Општине Србобран у улици 19. октобра број 68
17.    Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине поводом понуде Ђокић Маје из Београда за продају сувласничког дела пољопривредног земљишта
18.    Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине поводом захтева Секулић Јулијане за продужење отказног рока за додатних 30 дана
19.    Решење о разрешење и Решење о именовању Комисије за доделу студентских стипендија
20.    Текућа питања

За тачност
СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА       
Милорад Савков

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нешко Честић

Службени лист