Српски  Magyar 

ЈАВНИ ПОЗИВ (измена и допуна) за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2017. годину

На основу обавештења достављеног од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине од 19. августа 2016. године израђена је Измена и допуна Јавног позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2017. годину.

У образложењу Министарства пољопривреде и заштите животне средине наводе се разлози за измену Јавног позива, односно да је због обимности документације из јавног позива, било потребно прибавити од већег броја органа, а и ради поједностављења поступка, као и како би право пречег закупа у складу са законом остварио што већи број лица.

Нови текст Измене и допуне Јавног позива, захтев за признавање права пречег закупа (са пратећом документацијом) можете преузети овде.

Прилози:

 

Службени лист