Српски  Magyar 

Обавештење ЈКП Градитељ

Према речима Дарка Ненезића, вд директора ЈКП „Градитељ“, приступа се решењу једног од проблема са којим се сусрећу становници насељеног места Надаљ, када због хаварије на било ком делу водоводне мреже цело село остане без воде, вршећи реконструкцију водоводних шахтова дуж целе водоводне мреже.

У оквиру предвиђених радова вршиће се замена деоничких затварача и вентила на уличним шахтовима, чиме ће се омогућити подела водоводне мреже на више независних сегмената што ће решити постојећи проблем када се због било којег квара на водоводној мрежи или прикључка корисника обустављала испорука воде у целом насељу. 

Осим замене вентила радници ЈКП „Градитеља“ ће извршити и замену неисправних хидраната као и уградњу нових на локацијама позиционираним тако да се омогући ефикасно испирање водоводне мреже. 

О динамици радова и терминима обуставе испоруке воде за време трајања извођења радова ЈКП „Градитељ“ ће благовремено обавестити све кориснике.

Службени лист