Српски  Magyar 

2. ванредна седница Скупштине општине Србобран

За 20.07.2009. године са почетком у 10,00 часова било је заказано одржавање 2. ванредне седнице Скупштине општине Србобран. Седница је иначе заказана на захтев десет одборника Скупштине општине Србобран, сходно одредбама члана 64. став 2. Пословника Скупштине општине Србобран (Богојевић Жељко, Михајловић Душан, Ашћерић Горанка, Вујић Дражен, Софранин Олга, Ивошев Љиљана, Петровић Бранислава, Гвозденовић Мирко, Настић Ђура и Симин Мирослав). Захтев за сазивање ванредне седнице поднет је дана 09.07.2009. године из разлога, како је то наведено у захтеву, „хитности решавања пробелма наших суграђана а у вези задуживања Општине Србобран у висини од 1.000.000 еура“.

На предложеном дневном реду се нашла само једнa тачка, и то: „Расправа о расписивању референдума по питању задуживања Општине Србобран у висини од 1.000.000 еура“.

Међутим, како се у заказано време у скупштинској сали појавило само 13 одборника, што није било довољно за пуноправан рад и одлучивање, то је председник Скупштине општине Србобран констатовао чињеницу непостојања кворума и обавестио присутне одборнике да се одржавање ове седнице одлаже сходно члану 64. став 9. Пословника Скупштине општине Србобран, те да ће о датуму и времену одржавања 2. ванредне седнице Скупштине општине Србобран одборници бити обавештени накнадно писменим путем.