Српски  Magyar 

Одржан наставак 7.седнице Скупштине општине Србобран

Данас, 19.08.2009. године, одржан је наставак 7. седнице Скупштине општине Србобран. Седницом је председавао заменик председника Скупштине општине Србобран, Зоран Јанковић.

После констатације председавајућег да седници присуствује довољан број одборника за рад и пуноважно одлучивање по утврђеним тачкама дневног реда, одборници су наставили рад и донели Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе за културу Дом културе Србобран
Након тога одборници су прихватили Извештај о ажурности на решавању управних предмета у 2008. години, Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Фонда за финансирање, изградњу и куповину станова за службене потребе Општине Србобран за 2008. годину и Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Месне заједнице Србобран за 2008. годину.
Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Месне заједнице Турија за 2008. годину, одборници након дуже расправе, нису прихватили.
Након постављених одборничких питања, председавајући је закључио рад 7. седнице Скупштине општине Србобран у 13,20 часова.