Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

pdf Оглас о другој јавној лицитацији за возила Застава и Фиат Дукато
pdf Оглас о јавној лицитацији за продају основних средстава ЈКП „Градитељ“ Србобран
документ Исправка огласа о расписивању огласа за за доделу локације за постављање киоска
archive Оглас за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање киоска
pdf Продаја возила у јавној својини општине Србобран прикупљања понуда
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, Јована Јовановића Змаја бр. 1
документ Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану - ул. Девет Југовића
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у Индустријској зони (зона А) у Србобрану
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање прословног простора у Србобрану, Јована Јовановића Змаја бр. 1
pdf Јавни оглас за отуђење возила у својини општине Србобран
pdf Програм уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019. годину
pdf Јавни оглас за продају 98.391 кг меркантилне соје рода 2018. године
pdf Јавни оглас за продају 21.732 кг меркантилне соје рода 2018. године
pdf Јавни оглас за продају меркантилне соје рода 2018. године
archive Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Србобран
pdf Јавни оглас за продају меркантилне соје рода 2018. године
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, трг Владике Николаја Велимировића
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану, Трг владике Николаја Велимировића
pdf Јавни позив за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони (зона Б) у Србобрану путем прикупљања писмених понуда; парцеле 11364/3, 11364/4, 11364/5 и 11364/6
pdf Јавни позив за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини у индустријској зони (зона Б) у Србобрану путем прикупљања писмених понуда; парцела 5862
pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану - Петефи Шандора бр. 10