Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану у улици 9 Југовића број 1а
pdf Јавни увид у нацрт план детаљне регулације система за одводњавање Србобран
pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану у улици 9 Југовића број 1а
pdf Оглас за отуђење непокретности у Надаљу, к.п. број 254 и 255
pdf Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације пута у викенд зони Надаљ 1
pdf Рани јавни увид у измене и допуне Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у К.О. Србобран, Надаљ
pdf Оглас за јавну лицитацију за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и објекта у државној својини
pdf Захтев за давање сагласности на одлуку о расписивању јавног огласа и Образложење уз Оглас за јавну лицитацију за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и објекта у државној својини
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у К.О. Србобран, Турија, Надаљ
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у К.О. Србобран
pdf Оглас за отуђење непокретности у Надаљу
pdf Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану
pdf Оглас за отуђење непокретности у Надаљу
pdf ОГЛАС за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда