Српски  Magyar 

Нулта толеранција за насиље над децом

Општина Србобран оформила је Тим за превенцију и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Ово тело чине представници локалне самоуправе, Полицијске станице Србобран, Центра за социјални рад, Дома здравља "Др Ђорђе Бастић", и свих образовних установа на територији општине Србобран.

Тим је на првој седници усвојио Општи протокол поступања, следећи четири принципе деловања: право детета на живот и опстанак и развој, недискриминацију, најбољи интерес детета и партиципацију детета.

Како је речено, основни циљеви деловања су унапређивање добробити деце спречавањем злостављања и занемаривања, обезбеђивање да сви предузети поступци и одлуке, током целог процеса, буду у најбољем интересу детета, допринос остваривању циљева Националног плана акције за децу и развоју Националне стратегије против злостављања. Специфични циљеви Општег протокола подразумевају информисање стручњака који раде са децом и за децу, као и шире јавности, укључујући и децу, како поступати у случају сумње да је дете жртва злостављања и занемаривања или се то може постати, успостављање сарадње међу стручњацима из свих области, која је неопходна да би се деца заштитила, постизање заједничког нивоа разумевања основних принципа и циљева заштите, успостављање ефикасне процедуре која ће осигурати да, када до злостављања и занемаривања дође, постоји брз и координисан поступак који штити дете од даљег злостављања и занемаривања и обезбеђује одговарајућу помоћ детету и породици. Све ове активности, закључено је на првом састанку, треба да допринесу стварању ефикасног, оперативног тима за превенцију насиља и унапређење заштите деце која трпе насиље, као и повећању броја откривених случајева насиља и повећању броја процесуираних насилника.