Српски  Magyar 

У среду XXXVIII седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за среду, 27. децембар, XXXVIII седницу локалног парламета. На последњем овогодишњем заседању биће разматран буџет општине Србобран за 2024. годину.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ XXXVIII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

за 27. 12. 2023. године, среда, са почетком у 09.00 часова, у сали Малог позоришта, Светог Саве 2, СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

 1. Записник са 37. седнице Скупштине општине Србобран
 2. Одлукa о буџету општине Србобран за 2024. годину
 3. Одлукa о доношењу Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран за 2024. годину
 4. Одлука о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2024.годину
 5. Кадровски план Општинске управе Србобран и правобранилаштва општине Србобран за 2024. годину
 6. Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран
 7. Одлукa о доношењу Плана детаљне регулације општинског пута Надаљ - Темерин
 8. Одлука о локалним комуналним таксама
 9. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Србобран
 10. Одлука о постављању споменика Стевану Владиславу Каћанском - Старом Барду
 11. Одлука о финансирању боравка ученика у Истраживачкој станици Петница
 12. Локални акциони план за унапређење положаја миграната у општини Србобран 2023-2027
 13. Измене и допуне Програма отуђења и давања у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини у општини Србобран
 14. Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран за 2024. годину
 15. Одборничка питања

Милена Аларгић,

председница СО Србобран