Српски  Magyar 

Средњошколцима помоћ од по 10.000 динара

Скупштина општине Србобран усвојила је данас Одлуку о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа са територији општине Србобран, који су држављани Србије, према којој ће наредних дана сваки средњошколац добити 10.000 динара. Усвајање ове одлуке био је главни разлог за сазивање XXXVII седнице локалног парламента, и то по хитном поступку.

Средства за ове намене ће Влада Србије пренети Општини Србобран, која ће затим новчану помоћ уплатити на рачун отворен код пословне банке једног од родитеља, старатеља или хранитеља ученика, односно пунолетног средњошколца уколико поседује рачун.

Одборници су на XXXVII заседању којим је председавала Милена Аларгић, председница СО, усвојили и извештај о извршењу буџета општине Србобран за период од јануара до септембра. 2023. године, затим Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану, катастарске парцеле број 5862, најповољнијем понуђачу, те, на крају седнице, и информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа ЈКП "Градитељ" за период од 01. јануара до 30. септембра 2023. године.

Седница је окончана одборничким питањима.

Службени лист