Српски  Magyar 

У четвртак XXXVII седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је по хитном поступку за четвртак, 30. новембар, XXXVII седницу локалног парламета.

На основу члана 42. став 3. Статута Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 4/2019, 20/2019 и 6/2022), члана 102. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист општине Србобран», број 11/2019)

САЗИВАМ XXXVII СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

за 30. 11. 2023. године, четвртак, са почетком у 09.00 часова, у сали Малог позоришта, Светог Саве 2, СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

  1. Записник са XXXVI седнице Скупштине општине Србобран
  2. Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Србобран, који су држављани Србије
  3. Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар - септембар. 2023. године
  4. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта у Србобрану - катастарске парцеле број 5862 КО Србобран најповољнијем понуђачу
  5. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа ЈКП "Градитељ", предузећа чији је оснивач Општина Србобран за период од 01. 01. 2023. до 30. 09. 2023. године
  6. Одборничка питања

Милена Аларгић

председница СО Србобран

Чланом 102. Пословника Скупштине општине Србобран предвиђено је да председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. Истим чланом дефинисано је да је неопходно навести разлоге који оправдавају хитност сазивања као и образложење последице које би наступиле њеним несазивањем. 

Разлози за сазивање и образлозење: 

Влада Републике Србије је донела Закључак којим се предлаже да се ученицима средњих школа исплати једнократна новчана помоћ у износу од 10.000 динара. Подносим предлог да се по хитном поступку донесе Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Србобран, који су држављани Србије, како би се што пре кренуло у реализацију исплате једнократне новчане помоћи ученицима.  

Председник Општине Србобран

Радивој Дебељачки

 

 

 

Службени лист