Dec 01, 2021 Last Updated 7:50 AM, Nov 30, 2021

У четвртак XVI седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за четвртак, XVI седницу локалног парламента.

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 4/2019 и 20/2019), члана 100. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број 11/2019) 

САЗИВАМ

XVI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН за 28. 10. 2021. године, четвртак, са почетком у 09.00 часова, у Великој сали СО Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред: 

  1. Записник са 15. седнице Скупштине општине Србобран
  2. Одлука о допуни Одлуке о постављању плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији општине Србобран
  3. Одлука о допуни Одлуке о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама
  4. Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2021. године
  5. Решење о давању сагласности на коначан нацрт Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње (аутобуских стајалишта, паркинг места и сл.), са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем (накнадом за доступност инфраструктуре)
  6. Решење о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ "Јован Јовановић Змај" Србобран
  7. Одборничка питања

Председница СО Србобран

Милена Аларгић

Службени лист