Sep 22, 2021 Last Updated 11:53 AM, Sep 21, 2021

Одржана XII седница СО Србобран

Данас је одржана XII седница Скупштине општине Србобран. Пред одборницима се нашло само пет тачака дневног реда.

Уз записник са 11. седнице локалног парламента, одборници Скупштине општине Србобран усвојили су Одлуку о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства, Одлуку о измени и допуни Одлуке о давању станова и стамбених зграда у јавној својини општине Србобран на коришћење Центру за социјални рад општине Србобран и Одлуку о радном времену угоститељских, трговинских, занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији општине Србобран.

Као најважнија тема издвојио се Пројекат јавно-приватног партнерства за финансирање реконструкције и одржавања локалне путне мреже и других објеката нискоградње у општини Србобран, за који је сагласност дала и званична комисија Владе Србије. Како је одборницима појаснила Данијела Вујачић, начелница Општинске управе, пројекат даје могућност обезбеђивања финансирања реконструкције и рехабилитације путне мреже од стране приватног партнера, који се бира у поступку јавне набавке према законској регулативи. Након избора партнера предлог уговора поново ће се наћи у локалном парламенту. Ови радови били би плаћани сукцесивно током дужег периода, уз бројне погодности, чиме би се избегао велики притисак на локални буџет а истовремено обезбедило константно унапређење путне мреже и друге инфраструктуре. Јавно-приватно партнерство у овом пројекту односи се на Турију и Надаљ, а Србобран је изостављен због планиране изградње примарне и секундарне канализационе мреже и пречистача отпадних вода, па је потребно поштовати логичан и рационалан след послова. Према плану, партнерство треба да траје 10 година. Максималан износ новца на годишњем нивоу за ову намену може бити 10 милиона динара, с тим што приватни партнер не може почети ниједан посао реконструкције без претходног налога општине Србобран или ЈКП "Градитељ", које је надлежно за одржавање локалних путева.

Седница је завршена одборничким питањима.