Jan 15, 2021 Last Updated 8:29 PM, Jan 14, 2021

Нове мере Штаба за ванредне ситуације

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору (“Сл. гласник” 100/2020-7 и 111/2020-14 и 133/2020-39) и на основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID 19 (“Сл. Гласник РС” број 111/2020) , Штаб за ванредне ситуације општине Србобран у циљу спречавања ширења заразне болести COVID 19, на телефонској  седници одржаној дана 13. 11. 2020. године доноси следеће:

Н А Р Е Д Б У

1. Забрањују се јавна окупљања на територији општине Србобран на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 м, односно на свака 4 м² може бити присутно једно лице, ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.(Са изузетком који се односи на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву, као и на рад државних органа и јавних служби.)

2. Наређује се употреба заштитних маски на територији општине Србобран у свим затвореном просторима, и препоручује се  ношење  маски на отвореном простору.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржавати растојање између два лица од најмање 1,5 м (испред продавница, апотека, аутобуској станици и сл.) ношење заштитних маски је обавезно.

3. Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност, делатност у трговинским форматима и врше услуге, као и привредним субјектима који не пружају услуге становништву, да одреде лице одговорно за спровођење епидемиолошких мера.

На улазу у објекат у којем  привредни субјекти обављају делатност из става 1.  ове тачке морају бити истакнути подаци о лицу  одговорном за спровођење епидемиолошких заштитних мера.

На улазу у објекат у којем  привредни субјекти обављају делатност из става 1.  ове тачке мора бити јасно истакнута површина и број лица који могу бити истовремено у објекту.  (на свака 4 m² може бити присутно једно лице).

4. За спровођење ових мера задужена је комунална инспекција општине Србобран.

Командант Штаба за ванредне ситуације

Радивој Дебељачки

Службени лист