Nov 26, 2020 Last Updated 3:50 PM, Nov 25, 2020

Одржана III седница СО Србобран

Скупштина општине Србобран на трећем заседању донела је одлуку о овогодишњим лауреатима овогодишње Октобарске награде општине Србобран и Захвалница општине Србобран, које ће свечано бити уручене поводом 19. октобра - Дана општине Србобран и Дана ослобођења.

Како је речено, Октобарска награда општине Србобран, као награда за дело које представља највредније достигнуће у науци, култури, уметности, просвети, здравству, физичкој култури, спорту, новинарству, производном раду или у другим областима привредног и друштвеног живота у виду плакете, додељује се у 2020. години др ХАРГИТИ ХОРВАТ ФУТО - за остварење у области културног стваралаштва, ангажовање на ширењу и развоју културе и развијању активности аматерских културно-уметничких друштава, као и стварању услова за коришћење културних добара.

Захвалница општине Србобран, као признање за постигнуте примерене резултате и успехе у раду, учињене подвиге, хумана дела, као и за испољену храброст и пожртвовање у спасавању живота људи и материјалних добара, додељују се у 2020. години: БОРИВОЈУ МИКОВИЋУ - за хумана дела, Удружењу “НАША ПРИЧА“ Србобран - за хумана дела, ДРАГАНУ КРЊЕТИНУ - за постигнуте резултате и успехе у раду и хумана дела, и ВОЛОНТЕРИМА ПРИ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ СРБОБРАН - за хумана дела.

Сви предлози усвојени су једногласно.

На данашњем заседању за новог заменика секретара Скупштине општине Србобран постављена је Татјана Ивановић, мастер правник.

Дневни ред који је предвиђао 16 тачака, проширен је за две тачке - Одлуком о допунама одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Градитељ" са Законом о јавним предузећима, и Решењем о давању сагласности на друге измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа "Градитељ". Уз ове тачке, Скупштина општине усвојила је Одлуку о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуку о допуни Одлуке о димничарским услугама на територији општине Србобран, Одлуку о допуни Одлуке о јавној расвети, затим Одлуку о допуни Одлуке о одржавању чистоће у насељима и одржавању депоније, Одлуку о допуни Одлуке о пијацама, Одлуку о допуни Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Србобран и Одлуку о допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина.

Такође, подршку одборничке већине добио је Извештај о раду Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост" за радну 2019/2020. годину.

У последњем делу седнице локалног парламента именовани су чланови управљачких тела културних и образовних установа.

За председника и чланове Управног одбора Народне библиотеке Србобран, на период од четири године, именовани су: Нићин Бојана, председник, Балаж Чила, Шобот Павков Мирјана, Мирић Јелена, Дорословачки Перса, чланови. За председника и чланове Надзорног одбора Народне библиотеке Србобран, на период од четири године, именовани су: Рафаиловић Даринка, председник, Миковић Татјана и Жарков Неда, чланови. 

За чланове Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост", на време од четири године, именовани су: Винковић Јелена, Дињашки Даница, Бергел Аранка, Хромиш Ружица, Фађаш Ангела, Медурић Слађана, Шијачић Јована, Сабо Андреа и Жигмонд Андријана. 

За чланове Школског одбора Основне школе "Петар Драпшин" Турија, на време од четири године, именовани су: Јоцић Владимир, Попић Жељко, Ковачић Љиљана, Дудварски Хелена, Караћ Нада, Шобот Павков Мирјана, Керкез Миладинка, Шмит Љиљана и Парошки Славица.

За чланове Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин Уча“ Надаљ, на време од четири године, именовани су: Салетовић Мирјана, Грујић Соња, Голуб Ђурђица, Васић Небојша, Булин Наташа, Грозданић Јелена, Стојновић Соња, Стојшић Вујадин и Станков Милица. 

Седница је окончана одборничким питањима.

 

Службени лист