Српски  Magyar 

Полицијски сат краћи за један час

На основу члана 38 и 43 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018), члана 9 става 1 тачке 15 Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 6/2011), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), Уредбом о мерама за време ванредног стања (“Службени гласник Републике Србије”, број 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020) и Закључком Владе Републике Србије, 05 број 53-3259/2020 од 20.04.2020. године, Штаб за ванредне ситуације општине Србобран на телефонској седници одржаној дана 21.04.2020. године доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

  1. Забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), свим грађанима до навршених 65 година, у периоду од 18,00 часова до 05,00 часова, радним данима, као и од петка од 18,00 часова, до понедељка до 05,00 часова;
  1. Забрањује се кретање лицима са навршених 65 година, осим петком од 04,00 до 07,00 часова, када им се кретање дозвољава ради куповине намирница. Овим лицима се дозвољава и кретање уторком, петком и недељом у периоду од 18,00 часова до 01,00 часа наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;
  1. Послодавци у области пружања услуга (нпр. вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.), могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године у највећем могућем капацитету, осим оних којима је забрањено да обављају делатност због тога што природа њихове делатности подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору (нпр. трговци и пружаоци услуга у трговинским центрима), односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр. фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представља повећану опасност од ширења заразне болести. Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
  2. Пијаце на територији општине Србобран, настављају са радом од 21. априла 2020. године. Закупцима тезги и купцима биће обезбеђена и омогућена примена свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица.
  3. Ограничава се радно време малопродајних објеката на територији општине Србобран, почев од 20. 04. 2020. године и то:

- радним данима од 07,00 до 17,00 часова, осим петком, када ће малопродајни објекти у  којима ће лица старија од 65 година моћи да набављају намирнице, радити и у периоду од 04,00 до 07,00 часова, за ове грађане и од 08,00 до 17,00 часова за грађане до навршених 65. година.

Командант Штаба за ванредне ситуације                                                                                                                         Радивој Парошки

Службени лист