Српски  Magyar 

Лична документа настављају да важе у ванредном стању

На основу члана 38 и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018), Члана 9 става 1. тачке 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилна заштите на територији општине Србобран „Службени лист општине Србобран“ бр. 6/2011), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Србобран на телефонској седници одржаној дана 08. 04. 2020. године доноси следеће:

З А К Љ У Ч А К

У складу са дописом Министарства унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације број 217-4843-10/20 од 07. 04. 2020. године, ЈКП “Градитељ” вршиће дезинфиковање објеката Поште у Србобрану, Турији и Надаљу, како би се умањио ризик од инфицирања вирусом COVID-19.

О Б А В Е Ш Е Т Е Њ Е

Сва лична документа држављанина Републике Србије (лична карта, путна исправа, саобраћајна дозвола и оружани лист) којима је истекао или истекне рок важења сматраће се важећим за време док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20).

Министарство унутрашњих послова издаваће саобраћајне дозволе искључиво за поднете захтеве код првог уписа возила у јединствени регистар и промене власника возила.

Регистрационе налепнице за возила уписана у јединствени регистар издаваће се искључиво на техничком прегледу.

Командант општинског штаба

Радивој Парошки