Jul 04, 2020 Last Updated 11:39 AM, Jul 3, 2020

У уторак XXXVII седница СО Србобран

Милена Аларгић, председница Скупштине општине Србобран, заказала је за уторак, 19. новембар, XXXVII седницу локалног парламента.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Записник са 36. седнице Скупштине Општине Србобран
2. Одлука о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места на територији општине Србобран
3. Одлука о приступању изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран за период од 2020. до 2023. године
4. Одлука о измени и допуни Одлуке о давању станова и стамбених зграда у јавној својини општине Србобран на коришћење Центру за социјални рад општине Србобран
5. Одлука о изради Измена и допуна Просторног плана општине Србобран
6. Измене и допуне Програма уређивања, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2019.годину
7. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран
8. Решење о давању сагласности на Одлуку о привременом обављању делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран
9. Одборничка питања

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић