Oct 22, 2019 Last Updated 1:06 PM, Oct 22, 2019

Медијима додељено 6,5 милиона динара

Општина Србобран донела је решење о расподели средстава за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран, у 2019. години.

Према решењу, финансијску подршку за производњу медијски садржаја у укупном износу од 6,5 милиона динара, добиће 13 медијских кућа.

"Сви подносиоци пријава на конкурс, којима је одобрен мањи износ средстава за суфинансирање пројекта, од траженог, дужни су да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од пријема Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Србобран у 2019. години, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од додељених средстава (уколико не желе да прихвате мање додељена средства)", стоји у саопштењу доносиоца одлуке.

Предлог решења и решење о додели средстава можете видети овде.

Службени лист