Oct 22, 2019 Last Updated 1:06 PM, Oct 22, 2019

Како до повлашћене цене за комуналне услуге?

Грађани општине Србобран до 30. јуна имају могућност да поднесу захтеве за остваривање права на субвенционисану цену комуналних услуга, за 2020. годину. Према правилнику, субвенционисане ће бити цена снабдевања водом за пиће и изношења кућног смећа, које пружа ЈКП "Градитељ". Наведене услуге се субвенционишу у висини од 50 одсто.

Субвенционисање цене остварује појединац или домаћинство - корисник комуналних услуга, који су у систему наплате, и то: физичка лица која су власници или закупци стамбеног простора, закупци станова на неодређено време у јавној својини. Субвенционисану цену закупац стана може остварити под условом да је закључио уговор о закупу са закуподавцем, оверен код јавног бележника (односно суда или органа управе, уколико је уговор закључен у време кад су оверу могли вршити ови органи) и да је уговором утврђено да је закупац у обавези да плаћа трошкове комуналних услуга.

Све потребне услове за остваривање овог права и неопходну документацију можете видети и преузети овде.

Службени лист