Српски  Magyar 

Новчана подршка за почетнике и ММСП

Општина Србобран расписала је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава почетницима у пословању, и микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима.

Бесповратна средства намењена су почетницима у пословању (незапосленим лицима), као подршка за започињање посла на територији општине Србобран, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, као и привредним субјектима који своју делатност обављају на територији општине Србобран, која су основана и функционишу најмање годину дана пре дана расписивања конкурса, а у које спадају предузетници и микро, мала и средња привредна друштва, као подршка у даљем одрживом развоју.

Укупна средства која су за ову намену опредељена Одлуком о буџету општине Србобран за 2018. годину, износе 4,5 милиона динара. Субвенција за самозапошљавање - започињање посла додељује се незапосленом лицу у једнократном износу до 200.000 динара по поднетој пријави, док субвенција за микро, мала и средња привредна друштва износи 500.000 динара по поднетој пријави.

Све појединости овог конкурса, обрасци и пријаве могу се преузети овде

Службени лист