Српски  Magyar 

Почело уређење општине Србобран

Реализујући Програм за коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину, општина Србобран ангажовала је 57 незапослених лица за обављање низа послова уређења. Они ће у наредном периоду санирати и уклонити дивље депоније, уређивати јавне површине и гробља, уређивати просторе испред кућа у којима нико не живи како би се спречило ширење амброзије, затим чистити канале и пропусте атмосферске канализације, уклањати шут, чистити банкине, уређивати обале канала и Криваје, као и дечја игралишта. Радови ће трајати између два и три месеца и за њих је обезбеђено око три милиона динара.

Према речима Јована Туторова, члана Општинског већа задуженог за урбанизам и комунално уређење, попис радова сачиниле су инспекцијске службе и комунални редари који најбоље познају ситуацију на терену. "Забележили смо низ разних врста депонија у сва три места општине Србобран, посебно за ободима насеља и сав отпад мора бити уклоњен у наредном периоду. Такође, обилне кише погодовале су бујању вегетације и потребно је уредити многе површине, покосити их и средити. Радови организује Јавно предузеће 'Дирекција за урбанизам и изградњу' општине Србобран и воде их Меланија Јерков и Ђорђе Дебељачки, уз надзор комуналне инспекције. Посебна пажља биће поклоњена ужем центру Србобрана како би тај простор био још лепше уређен", рекао је Туторов. Он је оценио да ангажована лица раде веома добро, али да их прекидају лоше временске прилике.

Туторов је најавио да ће ускоро кренути радови на одводњавању у атару Турије, изградња тениског терена, затим изградња канализације, нове водоводне мреже и каблирање електричне енергије у Змај Јовиној улици, уређење Трга Републике у Србобрану, као и још неки пројекти.